jump to navigation

suy nghĩ Việt Nam

Anh sẽ không  lo lắng về những cái nhỏ

Bao nhiều lần vấn đề của chúng ta bắt đầu nhỏ?
Vấn đề lớn nó thường phát triển từ vấn đề nhỏ chúng ta gây ra.
Lỗi giao thiệp luôn luôn dường như là nguyên nhân của vấn đề.
Tiếng dường như nhỏ và dễ như ít từ mới.
Nhưng tôi làm gì, khi mọi người cho tôi lời khuyên tốt, tôi hiểu tất cả những từ, nhưng từ này không có ý nghĩa.

Cho phép tôi kể một câu chuyện.
Tôi thích về sửa chữa điện tử.
Khi tôi cố gắng sửa chữa điện tử, chúng thường hỏng trước tôi làm xong.
Nhưng lâu rồi tôi muốn mua một cái mỏ hàn.

Như thế tôi đã đến mua hàng.
Cửa hàng trên phố Hàng Bài ở Hà Nội bán nhiều loại điện tử.
Nhưng cửa hàng trên phố Hàng Bài tốt nếu ai muốn mua pin hoặc máy nghe MP3.
Họ không bán mỏ hàn hoặc trang bị cho sửa chữa điện tử.
Nhưng tôi nghĩ họ có thể nói tôi ở đâu tôi mua được cái ấy.

Ở một cửa hàng họ nói với tôi, tôi có thể mua được ở Vin Com.
Vin Com là cửa hàng hiện đại và lớn, khoảng 1km từ nhà tôi.
Nhưng tôi không xem trang bị cho sử chữa điện tử đây.
Như thế tôi nghĩ một người bán hàng cho tôi lời khuyên không tốt.
Ở một cửa hàng khác một bà bán hàng nói với tôi, tôi có thể mua một mỏ hàn được ở chợ Hòa Bình.
Hòa Bình là thành phố khoảng 50km từ Hà Nội. Hòa Bình có một tượng bác Hồ to và nổi danh về bán rượu cần.
Như thế tôi cảm thấy lời khuyên cho tôi của bà không tốt và chị ấy muốn tôi về đi.

Ai đó có thể hỏi tôi sao tôi viết một chuyện buồn về phục vụ không tốt ở Hà Nội?
Tôi không tìm điều xấu nói về Hà Nội. Câu chuyện này là về một bài tôi học vì lỗi của tôi.

Tuần này tôi nói về vấn đề tìm một mỏ hàn với bạn về công việc
Họ nói với tôi, tôi  có thể mua một cái ở chợ “Trời”.
Nhưng tôi không biết chợ đó, như thế họ dạy tôi trên một bản đồ của Hà Nội.
Tôi ngạc nhiên xem trên bản đồ, tên chợ là “chợ Hòa Bình”.
Chợ Hòa Bình ở gần Vin Com.
Như thế người bán hàng ở phồ Hàng Bài cho tôi lời khuyên tốt nhất họ có thể
Nhưng khi tôi nhận lời khuyên, điều đó không có ý nghĩa, vậy mà tôi hiểu tất cả những từ.
Tôi tin những người bán hàng cố gắng đùa nghịch trêu tôi, và tôi cáu.
Nhưng lúc này tôi ngượng một ít vì tôi đã sai.

Điều này tôi suy nghĩ về vì sao tôi luôn luôn không thích hợp nhất như là tôi chọn lần đầu.
Tôi biết là điều này sai về cách nghĩ, nhưng tôi biết sao được.
Cửa hàng ở trung tâm Hà Nọi có nhiều khách du lịch người nước ngoài như là khách hàng.
Vì hầu hết mọi người bán hàng sẽ gặp người du lịch một lần họ không cần nghĩ về bán hàng trong tương lai.
Khi người đi du lịch họ thường không biết giá bán lẻ địa phương và họ là dễ bối rối bằng tiền nước ngoài.
Như thế có vẻ như cho người bán hàng về lấy được thêm tiền bằng bán hàng dắt quá, bởi vì ít cơ hội, mất về bán hàng trong tương lai.
Vài ba cửa hàng có giá khác cho người nước ngoài và người nước Việt Nam, vài ba cửa hàng không có.
Vì thế này khó cho khách hàng biết khi một cửa hàng lương thiện.

Tôi nghĩ luôn luôn dễ hơn cho mọi người nhận ra điều xấu nhất vì họ có cơ hội che chở được chúng.
Gần đây tôi cố gắng mua card visit. Giá từ một triệu đồng cho một hộp đến tám mươi nghìn đồng cho một hộp. Một cửa hàng tôi mua đó trả lại tiền cho tôi khi họ lam ít tiền hơn
họ đã nói với tôi.
Như thế tôi đôi khi vẫn cứ cẩn thận va không nhận cách cư xử không tốt. Tôi sẽ cố gắng  hiểu và để cho người bán hàng cơ hội làm đúng điều tốt.

Nhưng tôi cần giúp đỡ của bạn.

Tôi cần bạn nói về cửa hàng thế nào họ cải thện dược phục vụ. Lam ơn không chấp nhận  chất lượng xấu.

Tôi cần ai về mong chờ mỗi người khách hàng về lịch sự. Nếu ai chấp nhận cách xấu, họ sẽ chỉ nhận điều xấu hơn.

Tôi cần bạn hiểu rằng khi tôi phàn nàn, điều này vì tôi biết Việt Nam có khả năng to lớn.


suy nghĩ Việt Nam


Khi Tôi đi bộ chuýến lên đườg phố ờ Hà Nội. Tôi
suy nghĩ về văn hoá ờ Việt Nam va tự hỏi Việt Nam là
gì.
Tôi có duoc Việt Nam là khác biêt cho khá người.
Cho và ba người Việt Nam Là nhà va gia đinh. Cho du lịch Việt
Nam là liều và mua rẻ và đôi khi người lái xe vô lễ.
Nhưng cho Tôi Việt Nam là cơ hội. Cơ hội về một công
việc. Cơ hội về bạn mới.
Tôi rất thích đi bộ ờ mủa xuân và thở vào không khí mát
mẻ và ấm ưôt.
Tôi rất thích xem nước lấp lánh trên lá cây màu xanh va xem hoa vừa
mới cắt.
Tổi rất thích nói chuyện thân thiện với người ờ
đườg phố.
Tôi không biết tương lai nhưng Tôi hy vọng tương lai
của Tôi sẽ có hỏn Việt Nam.

Comments»

1. ndhoan - August 12, 2008

Leon, incorrect hết rồi…….

Who teach u vietnamese?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: